14-08-2015 | view : 1014

Một vấn đề thông thường đối với bình accu xe ô tô là điện áp thấp. Như tuổi thọ accu, nó mất khả năng lưu trữ điện năng kết quả là mất dòng năng lượng điện tới máy khởi động.

15-08-2015 | view : 1789

Các lốp xe phải cũ và mòn dần. Một lốp xe hỏng trong lúc lái xe có thể trở thành thảm họa, làm cho xe mất kiểm soát hoặc để bạn mắc kẹt ở một nơi không bóng người mà không có bất cứ cách nào dễ hơn